Idræt i dagtimerne
22
22
23
23
22
21
22
22
Idræt for psykisk sårbare

Status på projekt 'Idrætsvenner'

Som et led i et stort SATS-puljeprojekt, der har foregået i Vejle Kommune, har 'Idræt i dagtimerne' været involveret via vores gren 'Idræt for psykisk sårbare' (IFS). SATS-puljeprojektet havde til formål at øge fokus på sundhed for de psykisk sårbare borgere, med videreuddannelse af alle medarbejdere i psykiatrien.
Da IFS har et samarbejde med psykiatrien i Vejle Kommune, og arbejder med at tilbyde motion og socialt samvær til de sårbare borgere, blev vi også inviteret med.
Her opstod det tætte samarbejde mellem IFS og Sundhedsafdelingen, hvor vi i samarbejde med borgerne, etablerede 'Idrætsvenner'.

Da vi startede projektet op, var det med henblik på, at det skulle kunne eksisterer efter SATS-puljeprojektet ophørte. Det er derfor med stor glæde, at vi kan informere om, at dette tilbud stadigvæk eksisterer og forsat kommer til det. Vi arbejder dog hele tiden på at udvikle og forbedre det, så det kan gavne flest mulige sårbare borgere i Vejle Kommune.

Hvis du er interesseret i at læse mere om hvad projektet går ud på, så kan du finde mere om det her.